Keystone logo
Carson-Newman University

Carson-Newman University

Carson-Newman University

pengenalan

Tidak ada cara yang lebih baik untuk anda bayangkan berada di sini daripada untuk melawat kami.

Berada di Carson-Newman adalah cara terbaik untuk mengetahui bagaimana anda sesuai pada ini universiti seni liberal top-kedudukan, yang diasaskan pada tahun 1851.

Lihat apa hidup anda boleh kelihatan seperti di sini. Berjalan kampus kami dan mendapatkan rasa bahawa anda akan menjadi satu bahagian penting dalam kampus aktif iaitu 2,000 pelajar yang kuat.

Visi, Misi Penyata, Iman

Visi

Kami akan menjadi universiti Kristian liberal berdasarkan seni-pilihan di Tenggara untuk pendidikan dan perkhidmatan.

Misi

Misi kami sebagai pendidik Kristian adalah untuk membantu pelajar-pelajar kita mencapai potensi penuh mereka sebagai warga berpendidikan dan hamba-pemimpin di seluruh dunia.

Syahadah

Tuhan - "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi."(Kejadian 1: 1)
Ada satu Allah yang benar, yang Maha Pencipta, Penebus, dan Pemelihara alam semesta. Tuhan adalah abadi; Allah adalah kudus; Tuhan itu pengasih; Allah adalah bertiga, yang diturunkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masing-masing dengan ciri-ciri yang berbeza yang tetapi tanpa bahagian alam, dasarnya, atau yang, yang satu-satunya yang berhak disembah.

Kristus - "In Christ semua kepenuhan Dewa tinggal di bentuk tubuh."(Kolose 2: 9)
Kristus adalah Anak Allah yang kekal, orang yang kedua Trinity, yang, dalam penjelmaan-Nya, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yesus sempurna hidup dan mendedahkan kehendak Allah, disalibkan, dikebumikan, dan dibangkitkan daripada kematian pada hari ketiga. Setelah membuat pendamaian bagi dosa manusia di atas salib, Dia naik ke Syurga, Maha Suci di sebelah kanan Allah, dan akan kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia. Kristus diam di dalam semua orang percaya sebagai yang hidup, yang sentiasa wujud Tuhan.

semangat yang suci - "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah Roh Kebenaran, yang dunia tidak boleh menerima, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kamu mengenal Dia, kerana dia mematuhi dengan anda, dan akan diam di dalam kamu."(Yohanes 14: 16-17)
Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh meninggikan Yesus Kristus dan banduan manusia dosa, ketidakbenaran, dan penghakiman. Roh ini membolehkan manusia untuk memahami kebenaran, panggilan semua kepada Juruselamat, kesan pertumbuhan semula kepada mereka yang menerima Kristus sebagai Juruselamat, dan menanamkan beriman dengan buah Roh.

Salvation - "Ia adalah dari karunia melalui iman yang kamu diselamatkan. Ini bukan berasal daripada diri kamu sendiri; tetapi pemberian Allah, bukan hasil daripada kerja-kerja, jangan ada orang yang memegahkan diri."(Efesus 2: 8)"Barangsiapa yang menyeru kepada nama Tuhan akan diselamatkan."(Roma 10:13)
Keselamatan orang berdosa keseluruhannya kerja Tuhan rahmat, ditawarkan secara bebas kepada semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, yang oleh hidup-Nya, kematian, dan kebangkitan mendapat kelepasan yang kekal bagi orang percaya. keselamatan ini dengan kasih karunia melalui iman dicagar melalui pertaubatan dan penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan.

Kitab - "All tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik orang dalam kebenaran. . . ."(2 Timotius 3: 16)"Undang-undang Tuhan adalah sempurna, menghidupkan jiwa. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang dipercayai, memberikan bijak ringkas. Perintah-perintah Tuhan adalah betul, memberikan kegembiraan kepada jantung. . . . Ketetapan-ketetapan Tuhan pasti, dan sama sekali benar."(Mazmur 19: 7-9)
Kitab Suci adalah sebuah buku yang digerakkan Allah Perjanjian Lama dan Kitab Suci baru, berwibawa untuk iman dan amalan, di mana jalan keselamatan dan suci hidup yang bercahaya-cahaya. Kriteria yang mana Alkitab adalah untuk ditafsirkan adalah Yesus Kristus.

manusia - "Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya; dalam imej Allah, dia menciptakan mereka; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."(Kejadian 1:27)
Dicipta dalam imej Tuhan, manusia adalah kerja pertabalan penciptaan. Dengan pilihan bebas, manusia memberontak kepada kasih Allah, pecah hubungan dengan melanggar perintah Allah dan jatuh di bawah kutukan. Hanya rahmat Allah boleh mengembalikan manusia ke dalam hubungan dengan Tuhan serta membolehkan mereka untuk memenuhi tujuan yang kreatif Allah.

Gereja - "Dan dia telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya dan telah menjadikan dia kepala atas segala sesuatu untuk gereja, yang tubuhnya, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala."(Efesus 1: 20-23)
Gereja ini terdiri daripada semua murid-murid Kristus yang sejati. Yesus Kristus adalah Kepala Gereja. Kristian adalah untuk mengaitkan diri mereka dengan gereja-gereja tempatan. Gereja adalah sebuah badan autonomi, yang beroperasi di bawah Arif Kristus. Setiap gereja diberi kuasa untuk menyembah, menjalankan kementerian, dan untuk menjalankan hadiah dan keistimewaan melabur di dalamnya oleh Kristus.

Perkara yang lepas - Dalam masa Tuhan sendiri dan cara sendiri, Allah akan membawa dunia untuk akhir yang sesuai. Tuhan telah melantik hari apabila Dia akan menghakimi dunia oleh Yesus Kristus, apabila semua orang akan menerima pembalasan mereka; yang tidak ditebus akan masuk ke tempat siksaan yang kekal; orang benar ke dalam hidup yang kekal.

Kami Christian World View

The Christian University merupakan cabang pendidikan gereja, tubuh Kristus. Kristus adalah Tuhan Universiti Christian, kerana Dia adalah gereja. Di dalam Kristus, ". . . tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan."(Kolose 2: 3) Kristus adalah"imej Allah yang tidak kelihatan. . . . Untuk oleh-Nya segala sesuatu diciptakan, baik di langit dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. . . segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Dia lah sebelum segala sesuatu, dan kepada-Nya segala sesuatu yang diadakan bersama-sama."(Kolose 1: 15-17) Kristus adalah pencipta dan pusat alam semesta.

Yesus katakan, "Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup." (Yohanes 14: 6) Ia adalah Way ini, Kebenaran ini, Life ini Universiti Christian menggalakkan. Tuhan kami menjemput kita untuk "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu."(Matius 22:37) Jemputan ini kami terima. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Semua pelajar mendengar sebahagian daripada warisan Kristian kita dan memanggil, dan berpusat di pandangan dunia Kristian, di mana Yesus adalah Tuhan, dan kita adalah murid-murid-Nya.

Bible

Manakala, Lembaga Pemegang Amanah Carson-Newman Universiti dalam mesyuaratnya yang dijadualkan secara tetap daripada 19 Oktober 2007 menerima cadangan daripada pemegang amanah untuk mempertimbangkan kenyataan mengenai kepercayaan daripada ahli Lembaga Pengarah mengenai Kitab Suci. BE IT DIPUTUSKAN, bahawa Lembaga Pemegang Amanah Carson-Newman University tidak sebulat suara meluluskan kenyataan berikut: "Kami, Lembaga Pemegang Amanah Carson-Newman University, yang mengesahkan Kitab Suci sebagai diberi oleh Allah melalui rakyat, untuk rakyat. Firman lengkap dan terakhir Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. "

Ikrar Kristian Masyarakat dan Kelakuan

Sebagai komuniti akademik sengaja Christian Carson-Newman University berusaha untuk mengikuti prinsip-prinsip Kristian dalam semua aspek kehidupan bersama itu. Kami menyerahkan diri kepada ajaran dan teladan Yesus Kristus dalam semua hubungan dan kerja kita. Orang yang memilih untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Carson-Newman dijangka menerima nilai-nilai moral, etika, dan Alkitab dalam dan di luar kampus. Dalam bidang seksualiti, gaya hidup yang selaras dengan ajaran Alkitab dijangka. Secara khusus menyatakan, keintiman seksual adalah untuk dinyatakan secara eksklusif di dalam perjanjian perkahwinan yang hendaklah mengandungi antara seorang lelaki dan seorang wanita. nilai-nilai Kristian kami berkhidmat demi kepentingan semua dalam keluarga Carson-Newman.

Lokasi

  • Jefferson City

    1646 Russell Ave., 37760, Jefferson City

    Soalan