Sarjana dalam Pengurusan - Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan Utama

Umum

3 lokasi tersedia

Penerangan Program

Ijazah Sarjana dalam Pengurusan dengan Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan Utama bertujuan untuk membantu pelajar dalam pelbagai kemahiran berfikir kritis, kreativiti, pembangunan pengetahuan dan kemahiran yang diterapkan dalam Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan.

Siswazah dari program ini akan menjadi ahli akademik profesional yang terlatih dengan kemahiran untuk melaksanakan dengan jayanya di peringkat organisasi pengurusan kesihatan peringkat pertengahan.

Program ini akan membezakan dirinya dengan menamatkan profesional sepenuhnya dwibahasa dengan pandangan holistik sistem perkhidmatan kesihatan. Di samping itu, kursus program akan merangkumi antara kursus lain dalam penilaian program kesihatan, kualiti dan kawalan kos sambil membangunkan kemahiran membuat keputusan dalam konteks penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Akhirnya, pelajar akan memperoleh pengetahuan etika dan undang-undang untuk mengamalkan profesionya dalam persekitaran perkhidmatan kesihatan yang sangat beretika dan sah.

Objektif Program

 • Menyediakan kurikulum semasa dan moden dalam rangka kerja konseptual yang akan menggalakkan perkembangan integral pelajar dan kemahiran asas yang diperlukan untuk melaksanakan di peringkat pertengahan pengurusan dalam organisasi perkhidmatan kesihatan.
 • Membangunkan pakar dalam pengurusan perkhidmatan kesihatan dengan pandangan holistik dan kemahiran, kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan dalam pengurusan dalam organisasi perkhidmatan kesihatan.
 • Menyumbang kepada pendidikan dan latihan profesional yang mampu mengembangkan strategi kreatif dan kos efektif yang meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh organisasi.
 • Menggalakkan pendidikan profesional dengan visi holistik dan dengan kemahiran untuk beradaptasi secara positif dan proaktif terhadap perubahan dalam masyarakat.
 • Mendidik profesional dengan kemahiran yang diperlukan untuk menilai persekitaran secara strategik dan menilai impak perubahan dalam kualiti perkhidmatan kesihatan.
 • Membangunkan pelajar kemahiran penyelidikan yang diperlukan, pengetahuan khusus mengenai sumber maklumat dalam bidang perkhidmatan kesihatan.
 • Menyediakan pemantauan dan kemahiran analisis yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan teori untuk keadaan tertentu dan mendapatkan maklumat berguna dan praktikal.
 • Meningkatkan pembangunan pemimpin pengurusan beretika, dinamik dan kreatif yang akan menambah nilai kepada pertubuhan dan perkhidmatan khidmat kesihatan.
 • Membangunkan profesional yang mempunyai kemahiran kerja kolaboratif, komunikasi, dan resolusi konflik yang akan mengekalkan perpaduan dan produktiviti kumpulan dalam konteks organisasi perkhidmatan kesihatan.
 • Mendidik para profesional dengan visi dan tingkah laku manusia yang jelas dan terintegrasi serta kesannya terhadap perubahan organisasi.
 • Program ini akan melatih para profesional dengan wawasan untuk melaksanakan gaya kepimpinan dan pengurusan yang inovatif, etika dan kreatif untuk memanfaatkan peluang baru untuk pembangunan dan pertumbuhan organisasi perkhidmatan kesihatan di peringkat negeri, negara dan antarabangsa.
 • Mendidik profesional dwibahasa yang mampu menyediakan perkhidmatan dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol dan membantu organisasi perkhidmatan kesihatan berkhidmat kepada populasi yang beragam budaya.
Urutan Kurikulum Kredit
Kursus Teras / Profesional 24
Kursus Utama 18
Jumlah 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpegPixabay / Peksel

Kurikulum

Komponen Teras (24 Kredit)

 • HESM 500-O Perilaku Organisasi
 • Perancangan Strategik HESM 510-O dalam Organisasi Perkhidmatan Kesihatan
 • HESM 520-O Asas Perakaunan dan Kewangan dalam Perkhidmatan Kesihatan
 • HESM 530-O Ekonomi di Pasar Penjagaan Kesihatan
 • Sistem Maklumat Perkhidmatan Kesihatan HESM 540-O
 • Kaedah Penyelidikan HESM 550-O dalam Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
 • HESM 560-O Applied Biostatistics
 • HESM 570-O Asas Epidemiologi

Kursus Utama (18 Kredit)

 • HEMG 600-O Fundamental dalam Penilaian Perkhidmatan Kesihatan
 • HEMG 610-O Perundangan Dan Etika dalam Penilaian Perkhidmatan Kesihatan
 • Pengurusan Kualiti HEMG 620-O dalam Perkhidmatan Kesihatan
 • HEMG 630-O Analisis Model Penilaian Program
 • HEMG 640-O Strategi Berkesan dalam Penilaian Perkhidmatan Kesihatan
 • Projek Akhir HEMG 650-O: Pembangunan Model Penilaian Perkhidmatan Kesihatan

* Kemahiran bahasa dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol akan dinilai dengan ujian penempatan. Kursus bahasa tambahan mungkin diperlukan mengikut skor pelajar dalam ujian penempatan. Jika pelajar layak untuk Kursus Bahasa Persiapan atau Kursus Bahasa Pembangunan, mereka mesti mendaftar dalam kursus dengan segera untuk meningkatkan prestasi akademik dalam bahasa. Pelajar mesti mematuhi semua syarat pensijilan agensi negeri dan tempatan untuk ijazah.

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Baca lebih lanjut

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Baca Ringkas
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Lagi Kurang