Kenapa belajar kejururawatan di Savonia?

Nama program pengajian: Program ijazah Sarjana Muda Kejururawatan

Tajuk Ijazah: Sarjana Muda Penjagaan Kesihatan

Takat program pengajian: 210 kredit

Bandar: Kuopio, Finland

Cara mengajar: Penuh masa, di Kampus

Tempoh permohonan: 9-24 Januari 2018


Objektif Pengajian/>

Setelah menyelesaikan kajian kejururawatan, anda akan menjadi pakar kejururawatan yang mahir dan mahir. Anda akan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kejururawatan; anda akan menguasai konsep, kaedah dan kemahiran yang diperlukan untuk membolehkan penilaian kritikal dan membuat keputusan dalam keadaan kejururawatan yang berubah dan tidak menentu.

Selepas tamat pengajian, anda akan menjadi pakar dalam pesakit kejururawatan dan mempunyai keupayaan untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran anda semasa menyelesaikan masalah kejururawatan yang rumit dan tidak menentu.

Semasa pengajian, anda akan belajar untuk mengurus kerja atau projek profesional serta bekerja dalam pekerjaan pakar dalam bidang kejururawatan. Anda juga akan belajar menilai kemahiran anda sendiri dan kemahiran dan perkembangan orang dan pasukan lain. Anda akan dapat memohon, menilai dan menganalisis kemahiran kejururawatan anda dalam situasi yang berbeza. Anda juga akan dapat menyelaraskan kerja dan bekerja secara bebas sebagai pakar kejururawatan di negara asal anda dan di luar negara. Anda akan bersedia untuk pembelajaran sepanjang hayat dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan penonton yang berbeza di dalam dan di luar bidang kejururawatan. Anda juga akan mempunyai kemahiran komunikasi baik dalam bahasa Sweden dan dalam bahasa Inggeris.

Memilih Utama atau Pengkhususan


Ijazah ini terdiri daripada 180 ECTS kajian biasa dan 30 ECTS kajian alternatif./>


Pada peringkat akhir pengajian, anda boleh memilih 30 ECTS dari kajian profesional alternatif. Modul kajian termasuk contohnya Kesihatan Mental dan Penjagaan Kecanduan di dalam persekitaran yang berbeza, Kejururawatan Klinikal Pesakit Perubatan dalam persekitaran yang berbeza, Perawatan Perioperatif dalam persekitaran yang berbeza, dan Kejururawatan Penjagaan Akut dan Rapi. Anda juga boleh memasukkan kursus dalam bahasa asing dan kursus keusahawanan ke dalam kajian alternatif. Anda boleh mengembangkan kemahiran keusahawanan anda semasa tempoh latihan./>

Kelayakan


Pihak Berkuasa Penyeliaan Kebangsaan untuk Kebajikan dan Kesihatan (VALVIRA) memberikan pelesenan, atas permohonan dan atas pengumuman UAS, untuk mengamalkan kejururawatan sebagai profesional berlesen. Kelayakan profesional jururawat dan pendidikan seorang jururawat yang bekerja dalam kejururawatan umum dikawal oleh arahan 2013/55 / ​​EY Parlimen Eropah dan Majlis serta oleh Kerangka Kelayakan Eropah, 2006./>

Kandungan Pengajian

Pengajian ijazah adalah kajian sepenuh masa dan kehadiran diperlukan dalam sebahagian kursus. Kaedah kajian termasuk pelajaran hubungan, jarak dan kajian bebas, eLearning dan latihan serta kerja RDI. Masa magang adalah pengajian sepenuh masa dan kehadiran diperlukan.


Kami menggunakan kaedah serba boleh dalam pendidikan kami, misalnya bengkel kemahiran dan simulasi. Prinsip panduan dalam pendidikan kejururawatan adalah hubungan antara teori dan amalan, pelajaran hubungan dan belajar secara bebas oleh diri sendiri dan dalam pasukan serta belajar dalam budaya pakar yang berbeza. Pelajar mengambil peranan aktif dalam kajian./>


Semasa tahun pertama pengajian anda, anda akan belajar untuk memerhatikan manusia sebagai entiti psikofisik dan anda akan mempelajari asas kejururawatan. Anda akan belajar untuk menggunakan nilai dan prinsip kejururawatan untuk meningkatkan keupayaan kesihatan dan fungsi serta pesakit perubatan kejururawatan./>


Pada tahun kedua, anda akan belajar untuk menggunakan maklumat berasaskan bukti dalam ubat penyakit yang paling biasa dan dalam pesakit perioperatif. Kejururawatan perioperatif meliputi kejururawatan sebelum, semasa dan selepas operasi pembedahan. Semasa tempoh latihan, anda akan belajar untuk menerapkan dan memperluaskan pengetahuan tentang kanak-kanak, remaja dan keluarga kejururawatan serta penjagaan kesihatan mental dan kecanduan./>


Semasa tahun ketiga anda boleh memohon dan menganalisis maklumat mengenai penuaan dan keperluan pelanggan dan anda boleh melaksanakan kejururawatan dalam persekitaran yang berbeza. Anda akan dapat menilai keperluan pembangunan dalam kejururawatan serta merancang dan melaksanakan penyelesaian untuk memperbaharui dan membangunkan kejururawatan. Anda juga akan dapat menggunakan kemahiran RDI yang diperoleh semasa pengajian semasa merancang dan menulis tesis anda./>


Semasa tahun akhir pengajian anda, anda akan dapat memohon, menilai dan menganalisis kemahiran kejururawatan anda dalam bidang yang berbeza, untuk menyelaraskan kerja anda dan bekerja secara bebas sebagai pakar kejururawatan dalam persekitaran antarabangsa. Anda akan mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan penonton yang berbeza di dalam dan di luar bidang kejururawatan./>


Kandungan kajian kejururawatan bermula dengan menjadi akrab dengan kejururawatan dan terus menerapkan kemahiran kejururawatan dalam situasi kerja pesakit yang berbeza, contohnya pesakit pada usia yang berbeza dan dengan penyakit yang berlainan. Kemahiran anda dikembangkan dan diperkemaskan semasa proses pengajaran./>

Struktur Pengajian


Tahap Program Ijazah dalam Kejururawatan ialah 210 ECTS. Anda dijangka melengkapkan 60 ECTS pada setiap tahun kajian; ini bermakna 1600 jam kerja pelajar./>


Kursus dalam kurikulum merupakan modul yang luas; mereka tidak berasingan tetapi menyokong pembangunan keseluruhan pelajar dan perkembangan kepakarannya. Akibatnya, pengajaran dan RDI berasaskan kerja digabungkan semasa proses./>


Tahun 1: Membina Identiti Kejururawatan Profesional 60 ECTS/>

 • Asas Kejururawatan
 • Asas Pengetahuan Kejururawatan


Tahun ke-2: Membangunkan Kemahiran Profesional 60 ECTS/>

 • Memperkukuhkan Pengetahuan Kejururawatan
 • Memperluas Pengetahuan Kejururawatan


Tahun ke-3: Memperkenalkan Pengetahuan Kejururawatan Profesional 60 ECTS/>

 • Memperdaya Pengetahuan Kejururawatan
 • Membangun Kepakaran Kejururawatan


Tahun ke-4: Memohon Pengetahuan Profesional 30 ECTS/>

 • Memohon kemahiran kejururawatan profesional dalam bidang operasi yang berbeza

Kemungkinan Kerjaya


Anda boleh bekerja sebagai pakar kejururawatan misalnya di klinik kesihatan, di wad hospital dan perkhidmatan penjagaan rumah. Di samping itu, syarikat penjagaan dan penjagaan kesihatan, klinik pesakit luar khas penjagaan kesihatan, wad dan teater operasi, serta klinik kesihatan mental, boleh menjadi majikan masa depan anda. Anda juga boleh mempunyai kerjaya antarabangsa atau menjadi seorang usahawan./>

Antarabangsa


Anda boleh mengkaji isu-isu antarabangsa dan mengembangkan kemahiran interkultur anda pada peringkat yang berbeza dalam kajian anda di Savonia UAS dalam persekitaran yang pelbagai budaya dan di universiti rakan kongsi asing kami. Di samping itu, anda boleh meningkatkan kemahiran interkultur anda dengan menjadi seorang pelajar tutor sebaya dan / atau dengan menganjurkan pelajar pertukaran asing kami./>

Rakan kongsi pertukaran kami adalah seperti Australia, Austria, Belgium, Kanada, China, India, Kenya, Mozambique, Namibia, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Thailand dan Inggeris.

Kerjasama


Di Savonia UAS kami melaksanakan OIS (Ruang Inovasi Terbuka) di mana pembelajaran dan pengajaran berkualiti tinggi digabungkan dengan RDI berasaskan kerja. Pelajar ini aktif dan bekerja di premis, kumpulan, komuniti dan persekitaran eLearning yang berbeza. Pelajar dari bidang yang berbeza, guru dan orang yang bekerja di RDI bersama-sama dengan wakil-wakil dari kerja kehidupan kerja dalam pelbagai jenis tugas dan menyelesaikan pelbagai masalah praktikal. Sebahagian daripada kajian itu selesai dengan mengusahakan pelbagai projek berasaskan pekerjaan./>

Penyelidikan


Di Savonia UAS kami telah menetapkan kawasan tumpuan RDI. Program Sarjana Kejururawatan memberi tumpuan kepada teknologi kebajikan yang diterapkan./>

Kemungkinan untuk meneruskan pengajian selepas tamat pengajian


Pelbagai jenis, tambahan dan sokongan pendidikan dan latihan tambahan dan berterusan serta meningkatkan perkembangan kerjaya kejururawatan anda. Selepas memperoleh pengalaman selama tiga tahun, anda boleh meneruskan pengajian di UAS dan melengkapkan Ijazah Sarjana di sana. Universiti juga menyediakan peluang untuk pendidikan lanjut./>

Pemilihan pelajar


Pemilihan Pelajar Kejururawatan adalah berdasarkan pretask dan wawancara./>

Pemohon mesti lulus semua bahagian peperiksaan untuk dipilih untuk kemasukan.

Struktur Peperiksaan Masuk:

 • Pretask (maks 30 mata)
 • Temu bual (maks 40 mata)


Pretask:/>

Semua pemohon yang layak dikehendaki melengkapkan soal selidik pretask dalam talian tanpa jemputan tertentu. Soal selidik dalam talian Pretask termasuk soalan (pelbagai pilihan dan esei pendek) berdasarkan pemahaman bacaan dan / atau analisis artikel yang pemohon diberikan semasa tempoh permohonan, tidak lebih awal. Ujian Pretask juga mempunyai kemahiran pemohon dalam bahasa Inggeris bertulis.

Arahan untuk pra-tugas

 • Menjawab soal selidik PraTask akan mengambil masa kira-kira 60 minit.
 • Soal selidik itu boleh disiapkan di bahagian-bahagian dan boleh diedit sehingga ia siap dihantar secara keseluruhan.
 • Soalan terakhir adalah peringatan: ingat untuk menyerahkan soal selidik untuk penilaian

Pretask mesti dikemukakan kepada Perkhidmatan Kemasukan UPS Savonia pada 24 Januari 2018 pada pukul 12 malam waktu Finland.


Temubual:/>

20 pemohon yang layak mendapat skor tertinggi dari pretask akan dijemput untuk temubual. Temu bual terdiri daripada topik seperti isu motivasi dan etika, kemahiran sosial, kebolehan belajar dan kemahiran pemohon dalam bahasa Inggeris yang digunakan.


Temubual disusun pada 20 dan 21 Mac 2018 dengan menggunakan Skype. Jemputan dan jadual akan dihantar kepada pemohon tidak lewat daripada akhir bulan Februari 2018./>


Savonia UAS tidak bekerjasama dengan UAS lain dan oleh itu hasil pretask dan temu duga hanya diterima di Savonia UAS. Savonia UAS tidak akan menerima keputusan peperiksaan masuk dari mana-mana UAS yang lain./>


Sila semak laman web untuk maklumat lanjut/>

 • cara memohon
 • kelayakan
 • yuran kelas tambahan
 • satu tempat kajian bagi setiap terma peruntukan

Keperluan kesihatan


Seseorang yang memohon kepada program penjagaan sosial dan kesihatan mesti menimbangkan sama ada keupayaan kesihatan dan fungsinya membolehkannya melengkapkan kerja praktikal dan latihan praktik yang berkaitan dengan kajian./>


Seorang pemohon perlu mempertimbangkan perkara berikut:/>

 • Belajar dan bekerja di lapangan memerlukan kesihatan mental yang baik.
 • Bidang ini tidak sesuai untuk seseorang yang menggunakan dadah atau penyalahgunaan alkohol atau farmaseutikal.
 • Seperti gangguan muskuloskeletal, penyakit dermatologi kronik dan alahan boleh menjadi isu kesihatan semasa kajian atau kemudiannya dalam kehidupan kerja.
 • Penyakit darah boleh membataskan laluan belajar atau integrasi profesional.

Sebelum memulakan latihan berpandu yang berkaitan dengan pengajian, pelajar dikehendaki menyerahkan transkrip rekod jenayah atas permintaan UAS jika latihan terutama termasuk bekerja dengan anak di bawah umur.

Pemohon dikehendaki menyediakan maklumat mengenai kesihatan dan keupayaan fungsinya atas permintaan UAS yang diperlukan untuk penilaian kelayakan untuk kemasukan. Dia juga dikehendaki memberi maklumat mengenai sebarang kemungkinan keputusan terdahulu mengenai pembatalan kelayakan pengajiannya.

UAS mungkin memerlukan pelajar untuk mengemukakan sijil ujian dadah jika terdapat alasan untuk mengesyaki bahawa dia berada di bawah pengaruh ubat semasa kajian praktikal atau latihan, atau bahawa dia mempunyai ketagihan dadah.

Bahasa


Seluruh program dijalankan dalam bahasa Inggeris. Di samping itu, Sweden (untuk pelajar Finland) dan kursus bahasa asing lain turut dimasukkan./>

Program diajar dalam:
 • English
Kursus ini Lokasi Kampus
Start Date
Ogo 2020
Duration
Sepenuh masa
Ikut lokasi
Ikut tarikh
Start Date
Ogo 2020
Tarikh tutup permohonan
Start Date
Ogo 2020
Tarikh tutup permohonan

Ogo 2020

Location
Tarikh tutup permohonan
End Date
Location
Tarikh tutup permohonan
End Date