{healthcarestudies-bachelor-bachelor:singular} dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan di Emiriah Arab Bersatu

Cari anda {healthcarestudies-bachelor-bachelor:plural} dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan di Emiriah Arab Bersatu

Pengurusan Penjagaan Kesihatan

Pendidikan di Emiriah Arab Bersatu mempunyai manfaatnya: matahari, laut, pasir, pendapatan bebas cukai selepas tamat pengajian dan beberapa universiti yang terbaik di samping Teluk region.In, beberapa universiti yang menduduki tempat yang berpangkalan di negara-negara lain mempunyai kampus cawangan di UAE.

{healthcarestudies-bachelor-bachelor:singular} dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan di Emiriah Arab Bersatu

Baca lebih lanjut

Sarjana Muda Dalam Pentadbiran Hospital

MENA College of Management
Campus Sepenuh masa January 2017 Emiriah Arab Bersatu Dubai

Graduan akan dapat bekerja pengurus yang berkesan dalam organisasi penjagaan kesihatan di samping profesional perubatan. Mereka akan dapat memahami cabaran penjagaan kesihatan dan merangka dasar-dasar yang memberi kesan kepada industri penjagaan kesihatan. Mereka juga akan memahami dinamik dalaman dan luaran yang mempengaruhi kecekapan pengurusan pelbagai jenis organisasi penjagaan kesihatan. [+]

Terbaik {healthcarestudies-bachelor-bachelor:plural} dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan di Emiriah Arab Bersatu. CIRI KURSUS Graduan akan dapat bekerja pengurus yang berkesan dalam organisasi penjagaan kesihatan di samping profesional perubatan. Mereka akan dapat memahami cabaran penjagaan kesihatan dan merangka dasar-dasar yang memberi kesan kepada industri penjagaan kesihatan. Mereka juga akan memahami dinamik dalaman dan luaran yang mempengaruhi kecekapan pengurusan pelbagai jenis organisasi penjagaan kesihatan. Matlamat Program Membolehkan pelajar menggunakan pemikiran kritikal untuk mentafsir kesan isu-isu semasa dan perubahan dasar dalam bidang penjagaan kesihatan di organisasi. Membangunkan keupayaan pelajar untuk menilai komponen sistem penjagaan kesihatan dan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi pengurusan organisasi penjagaan kesihatan. Menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk menangani masalah-masalah dan peluang dalam organisasi penjagaan kesihatan. Membolehkan pelajar menggunakan teknik analisis perniagaan kepada data kuantitatif dan kualitatif dalam organisasi penjagaan kesihatan. Mengukuhkan kebolehan pelajar untuk membuat pilihan dan keputusan yang beretika dalam peranan mereka sebagai pengurus penjagaan kesihatan. Membangunkan keupayaan pelajar untuk melaksanakan amalan terbaik dalam kepimpinan dengan pengurusan organisasi penjagaan kesihatan. hasil pembelajaran program Membolehkan pelajar menggunakan pemikiran kritikal untuk mentafsir kesan isu-isu semasa dan perubahan dasar dalam bidang penjagaan kesihatan di organisasi. Membangunkan keupayaan pelajar untuk menilai komponen sistem penjagaan kesihatan dan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi pengurusan organisasi penjagaan kesihatan. Menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk menangani masalah-masalah dan peluang dalam organisasi penjagaan kesihatan. Membolehkan pelajar menggunakan teknik analisis perniagaan kepada data kuantitatif dan kualitatif dalam organisasi penjagaan kesihatan. Mengukuhkan kebolehan pelajar untuk membuat pilihan dan keputusan yang beretika dalam peranan mereka sebagai pengurus penjagaan kesihatan. Membangunkan keupayaan pelajar untuk melaksanakan amalan terbaik dalam kepimpinan dengan pengurusan organisasi penjagaan kesihatan. Menzahirkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dengan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pembangunan profesional. Memahami dan melibatkan diri dalam penyelidikan menggunakan kaedah bunyi belajar untuk menambah nilai kepada kerja dan masyarakat. Keperluan Hospital Program Pentadbiran Waktu Keperluan Kredit Diperlukan Pendidikan Umum 27 Pengurusan Core 33 Keperluan Jabatan 18 Teras Major 36 Major Elektif 9 Jumlah 123 jam kredit Struktur Program Pendidikan Umum (27 Jam Kredit) ENG101 English Saya ENG102 Bahasa Inggeris II GEN104 Arabic Kebudayaan Islam GEN106 GEN120 Sains Semula Jadi BUS120 Statistik Perniagaan GEN210 Sosiologi GEN115 Teknologi Maklumat GEN110 Matematik Keperluan College - Pengurusan Teras (33 Jam Kredit) MAN205 Pengenalan kepada Perakaunan MAN210 Pengenalan kepada Ekonomi MAN215 Pengenalan kepada Kewangan BUS101 Pengenalan kepada Pengurusan MKT101 Pengenalan kepada Pemasaran Undang-undang BUS212 Perniagaan BUS210 Etika Perniagaan Analisis BUS230 Kuantitatif Perniagaan MAN315 Pengurusan Strategik BUS205 Perniagaan Komunikasi Kaedah Penyelidikan BUS420 Keperluan Jabatan Kesihatan (18 Jam Kredit) Pengurusan Kualiti MAN424 dalam Penjagaan Kesihatan HLH101 Pengenalan kepada Penjagaan Kesihatan HLH203 Statistik Healthcare HLH210 Kesihatan Awam HLH300 Pertimbangan Perundangan dan Etika dalam Penjagaan Kesihatan HIM220 Pengenalan kepada Informatik Kesihatan HLH200 Medical Terminology (0 kredit) Keperluan Pentadbiran Hospital Mejar (36 Jam Kredit) HRM101 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia HLH327 Healthcare Management Saya HLH339 Healthcare Management II HLH420 Global Healthcare Pengurusan Risiko HLH410 dalam Penjagaan Kesihatan HRM201 Design Organisasi MAN410 Kepimpinan BUS410 Analisis Keputusan HLH400 Isu Kebudayaan dalam Penjagaan Kesihatan HLH491 Pengijazahan Projek I (3 Jam Kredit) HLH492 Pengijazahan Projek II (3 Jam Kredit) HLH440 Internship (3 kredit) Pentadbiran Hospital Elektif (9 Jam Kredit) MAN427 Pembangunan Organisasi dan Perubahan HIM200 Healthcare Data Concepts HRM360 Undang-Undang Buruh di UAE Rundingan BUS310 HRM310 Group Dynamics MAN370 Pengurusan Pengetahuan [-]

Sarjana Muda Dalam Informatik Kesihatan

MENA College of Management
Campus Sepenuh masa January 2017 Emiriah Arab Bersatu Dubai

Graduan akan dapat bekerja sebagai pengurus maklumat kesihatan dalam industri penjagaan kesihatan. ijazah ini akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan untuk menjadi maklumat kesihatan yang berkesan pakar sistem. Mereka juga akan memahami kewajipan undang-undang dan etika serta tanggungjawab mereka terhadap pesakit dan sistem penjagaan kesihatan dalam organisasi. [+]

CIRI KURSUS Graduan akan dapat bekerja sebagai pengurus maklumat kesihatan dalam industri penjagaan kesihatan. ijazah ini akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan untuk menjadi maklumat kesihatan yang berkesan pakar sistem. Mereka juga akan memahami kewajipan undang-undang dan etika serta tanggungjawab mereka terhadap pesakit dan sistem penjagaan kesihatan dalam organisasi. Matlamat Program Membolehkan pelajar berfikir secara kritis dan menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan maklumat kesihatan. Mengukuhkan kebolehan pelajar untuk menjalankan penyelidikan berasaskan bukti dan menilai data penjagaan kesihatan. Mengukuhkan kemahiran pelajar dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan. Membangunkan keupayaan pelajar untuk menggunakan teknologi maklumat kesihatan untuk menyumbang kepada perancangan strategik organisasi penjagaan kesihatan. Membolehkan pelajar mengaplikasikan konsep kepimpinan kepada pihak pengurusan jabatan maklumat kesihatan dan organisasi penjagaan kesihatan. Menanamkan dalam pelajar pemahaman tentang undang-undang, isu-isu etika dan privasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat kesihatan. hasil pembelajaran program Menilai peranan pengurus maklumat kesihatan dalam sistem penjagaan kesihatan dan tanggungjawab mereka kepada pesakit dan organisasi penjagaan kesihatan. Memahami fungsi dan kegunaan teknologi maklumat kesihatan dan menilai kesan sistem ini kepada kualiti dan penyampaian penjagaan kesihatan. Menilai keperluan maklumat organisasi dan bersabar dan menggunakan alat dan teknik untuk menguruskan data pesakit untuk tujuan penyelidikan dan perancangan. Menggunakan teknologi komputer dalam pengurusan maklumat kesihatan untuk menganalisis data pesakit dan mentafsir keputusan untuk menambah baik penjagaan pesakit. Membangunkan kemahiran kepimpinan yang berkesan dalam pengurusan maklumat kesihatan dan merancang dan menguruskan inisiatif penjagaan kesihatan. Mewujudkan dan melaksanakan proses pengurusan maklumat kesihatan dan prosedur untuk meningkatkan prestasi organisasi. Mempamerkan tingkah laku beretika dan memenuhi semua keperluan undang-undang dan peraturan dalam pengurusan maklumat kesihatan. Menunjukkan kepakaran dalam prinsip dan amalan perubatan untuk menguruskan maklumat kesihatan dengan berkesan. Menzahirkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dengan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pembangunan profesional. Keperluan Informatik Kesihatan Program Waktu Keperluan Kredit Diperlukan Pendidikan Umum 27 Pengurusan Core 33 Keperluan Jabatan 18 Teras Major 36 Major Elektif 9 Jumlah 123 jam kredit Struktur Program Keperluan College (27 Jam Kredit) ENG101 English Saya ENG102 Bahasa Inggeris II GEN104 Arabic Kebudayaan Islam GEN106 GEN120 Sains Semula Jadi BUS120 Statistik Perniagaan GEN210 Sosiologi GEN115 Teknologi Maklumat GEN110 Matematik Keperluan College - Pengurusan Teras (33 Jam Kredit) MAN205 Pengenalan kepada Perakaunan MAN210 Pengenalan kepada Ekonomi MAN215 Pengenalan kepada Kewangan BUS101 Pengenalan kepada Pengurusan MKT101 Pengenalan kepada Pemasaran Undang-undang BUS212 Perniagaan BUS210 Etika Perniagaan Analisis BUS230 Kuantitatif Perniagaan MAN315 Pengurusan Strategik BUS205 Perniagaan Komunikasi Kaedah Penyelidikan BUS420 Keperluan Jabatan Kesihatan (18 Jam Kredit) Pengurusan Kualiti MAN424 dalam Penjagaan Kesihatan HLH101 Pengenalan kepada Penjagaan Kesihatan HLH203 Statistik Healthcare HLH210 Kesihatan Awam HLH300 Pertimbangan Perundangan dan Etika dalam Penjagaan Kesihatan HIM220 Pengenalan kepada Informatik Kesihatan HLH200 Medical Terminology (0 kredit) Informatik Kesihatan Keperluan utama (36 Jam Kredit) HIM300 Kesihatan Teknologi Maklumat HIM420 Reimbursement Systems HIM440 CPT Coding HIM400 ICD-10 Coding HIM200 Healthcare Data Concepts HLH335 Farmakologi HLH330 Pathophysiology HLH320 Anatomi dan Fisiologi Saya HLH340 Anatomi dan Fisiologi II HIM491 Pengijazahan Projek I (3 Jam Kredit) HIM492 Pengijazahan Projek II (3 Jam Kredit) HIM440 Internship (3 Jam Kredit) Informatik Kesihatan Elektif (9 Jam Kredit) HLH327 Healthcare Management Saya HLH339 Healthcare Management II HLH400 Isu Kebudayaan dalam Penjagaan Kesihatan HLH420 Global Healthcare HRM310 Group Dynamics MAN370 Pengurusan Pengetahuan [-]